मथुरा दर्शन-८

नीली घटा द्वारिकाधीश मन्दिर केशरीया घटा द्वारिकाधीश मन्दिर गुलाबी घटा द्वारिकाधीश मन्दिर लाल घटा द्वारिकाधीश मन्दिर आसमानी घटा द्वारिकाधीश मन्दिर हरी घटा द्वारिकाधीश मन्दिर काली घटा द्वारिकाधीश मन्दिर द्वारिकाधीश मन्दिर दर्शन रंगेश्वर महादेव दर्शन गौकरण महादेव