मथुरा दर्शन-९

श्री कृष्ण जन्मभूमि मन्दिर द्वार श्री कृष्ण जन्मभूमि मन्दिर श्री कृष्ण जन्मभूमि मन्दिर श्री कृष्ण जन्मभूमि मन्दिर श्री कृष्ण जन्मभूमि मन्दिर दर्शन द्वारिकाधीश मन्दिर दर्शन द्वारिकाधीश मन्दिर लहरिया घटा द्वारिकाधीश मन्दिर लहरिया घटा द्वारिकाधीश मन्दिर नीली घटा द्वारिकाधीश मन्दिर